Muller nagradna igra – Muller slavi 60 godina

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+2

.
Organizator: Muller

Nagradna igra
Prijavite se preko internet obrasca sa osobnim podacima (ime, prezime, datum rođenja, telefonski broj, adresa)
ILI
ispunite kupon sa osobnim podacima koji možete dobiti na Muller prodajnom mjestu i osvojite svaki tjedan Muller poklon bon ili glavnu nagradu: automobil Golf 1,2 TSI.
Ispunjeni kupon možete ostaviti na prodajnom mjestu ili ga poslati poštom na adresu organizatora.
Nagrade:
2x Golf Comfortline BlueMotion 1,2 TSI
312x Mϋller poklon bon od 600,00 kn (6x svaki tjedan)
Trajanje nagradne igre: od 10.01.2013. do 24.12.2013.

Dobitnici nagradne igre:

Dosadašnje dobitnike pogledajte ovdje
Izvlačenje svaki petak. (objava 20 dana nakon svakog izvlačenja)
Izvlačenje za Golfa (31.05.2013. i 27.12.2013.)

Pravo na sudjelovanje imaju svi građani Republike Hrvatske. Ukupni fond nagradne igre iznosi 538.200 kuna. Dobitnici nagrada će biti pismeno i telefonski obaviješteni o dobitku nagrade u roku od dvadeset (20) radnih dana nakon svakog izvlačenja.


Komentari:

75 Komentara na: “Muller nagradna igra – Muller slavi 60 godina”

 1. Anonimno kaže:

  da li se može neograničen broj puta odigrati preko web obrasca?

 2. admin kaže:

  Nažalost samo igraci iz RH

 3. mala kaže:

  zašto se ja još ne mogu prijaviti??

 4. Sunce kaže:

  A jel danas prvo izvlacenje??

 5. vani kaže:

  Koliko puta se moze prijaviti onda,svaki tjedan ili?iz pravila mi se nekako cini jednom i da to vrijedi za cijelu nagradnu igru,al nisam sigurna

 6. nena kaže:

  zanima me dali se može prijavljivati neograničeno ili samo jednom.hvala unaprijed Laugh

 7. krafnica kaže:

  Mene također zanima ima li smisla više puta se prijavljivati preko weba ili je dovoljno jednom za cijelu godinu?

 8. Anonimno kaže:

  Još nikakve informacije od Muellera?

 9. lara kaže:

  dali znamo koliko se puta mozemo prijaviti? jos nista neznamo? Neutral

 10. zvonko kaže:

  Temeljem Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09) i Pravilnika o prireñivanju nagradnih
  igara (NN br. 08/10), Mϋller trgovina Zagreb d.o.o., OIB: 84698789700, Adresa: Nadinska
  29, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: Organizator) utvrñuje slijedeća pravila nagradne igre
  (u daljnjem tekstu: Pravila).
  Članak 1.
  Mϋller trgovina Zagreb d.o.o., Nadinska 29, 10000 Zagreb prireñuje nagradnu igru za
  grañane – posjetitelje prodajnih mjesta, kupce.
  Članak 2.
  Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbe prodajnih mjesta Mϋller trgovine Zagreb
  d.o.o. te nagrañivanje najsretnijih kupaca.
  Članak 3.
  Nagradna igra prireñuje se pod nazivom:
  “Mϋller slavi 60 godina”
  u trajanju od 10. siječnja 2013. do 24. prosinca 2013. godine (uključujući oba datuma).
  Članak 4.
  Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju svi grañani Republike Hrvatske. Pravo
  sudjelovanja u nagradnoj igri nemaju zaposlenici Mϋller trgovine Zagreb d.o.o. Takoñer,
  pravo na sudjelovanje nemaju srodnici navedenih osoba (roditelji, supružnici, djeca, braće,
  sestre, izvanbračni drugovi).
  NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI:
  U vremenskom periodu trajanja nagradne igre (od 10.01.2013. do 24.12.2013.) potrebno je
  prijaviti se na internetsku stranicu http://www.mueller.hr, nagradna igra “Mϋller slavi 60 godina”
  i ispuniti obrazac s osobnim podatcima (ime, prezime, datum roñenja, telefonski broj te
  adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto) za sudjelovanje ili ispuniti kupon s
  osobnim podatcima (ime, prezime, datum roñenja, telefonski broj te adresa ulica, kućni
  broj, poštanski broj i mjesto), koji sudionik može dobiti u drogerijskom letku Organizatora,
  te ga poslati poštom ili predati u prodajnom mjestu Organizatora. Prijava za nagradnu igru
  važeća je sve dok sudionik ne osvoji nagradu ili dok ne završi nagradna igra. 19. 12.2012. Stranica 2 od 4
  Članak 5.
  Za nagradnu igru utvrñuje se ukupni fond od HRK kn i to: 538,200 HRK
  312 Mϋller poklon bonova u iznosu od 600,00 HRK ukupne vrijednosti 187.200 HRK
  Golf Comfortline BlueMotion Technology 1,2 l TSI 63 kW (85 KS) vrijednosti 175.500,00
  HRK
  Golf Comfortline BlueMotion Technology 1,2 l TSI 63 kW (85 KS) vrijednosti 175.500,00
  HRK
  Članak 6.
  IZVLAČENJE DOBITNIKA
  Izvlačenje dobitnika održat će se u službenom sjedištu (Mϋller trgovina Zagreb d.o.o.,
  OIB: 84698789700, Adresa: Nadinska 29, 10000 Zagreb) te će se obaviti na temelju
  nasumičnog odabira dobitnika kompjuterskim sustavom pod nadzorom javnog bilježnika i
  tročlane komisije za izvlačenje. Sudionici koji su se prijavili putem kupona bit će u uvršteni
  u excel tablicu koja će se koristiti prilikom kompjuterskog odabira.
  Izvlačenje će se odvijati na slijedeći način:
  Svakog zadnjeg radnog dana u tjednu izvlačit će se 6 Mϋller poklon bonova u iznosu
  600,00 HRK. Ukoliko je taj dan praznik izvlačenje će se održati slijedeći radni dan. Za prvi
  tjedan odnosno za razdoblje od 10.01.2013. do 13.01.2013. izvlačenje će se održati u petak,
  18.01.2013. te će se izvući 12 poklon bonova od 600,00 HRK.
  Izvlačenje za nagradu Golf Comfortline BlueMotion Technology 1,2 l TSI 63 kW (85 KS)
  održat će se 31.05.2013. – svi sudionici koji su se prijavili putem interneta i koji su uvršteni
  u excel tablicu do 29.05.2013., a nisu osvojili niti jednu nagradu sudjelovat će u izvlačenju.
  Izvlačenje za nagradu Golf Comfortline BlueMotion Technology 1,2 l TSI 63 kW (85 KS)
  održat će se 27.12.2013. – svi sudionici koji su se prijavili putem interneta i kupona, a nisu
  osvojili niti jednu nagradu sudjelovat će u izvlačenju.
  Ako se tijekom izvlačenja dogodi da bude izvučena prijava koja nije u potpunosti i pravilno
  popunjena, izvlačenje će se nastaviti sve dok se ne izvuče prva pravilno i u potpunosti
  popunjena prijava. Ukoliko se izvuče osoba koja je već osvojila nagradu, izvlačenje će se
  nastaviti sve dok se ne izvuče osoba koja nije osvojila niti jednu nagradu. U slučaju da se u
  nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviñene nagradnim
  fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko sudionika sudjelovalo u je u nagradnoj igri. 19. 12.2012. Stranica 3 od 4
  Članak 7.
  Organizator će prikupljati i obrañivati osobne podatke sudionika navedene na prijavama u
  svrhe provoñenja nagradne igre te buduće marketinške svrhe. Sudjelovanjem u nagradnoj
  igri, odnosno predaja prijave, davanje podataka je dobrovoljno. Osobni podaci sudionika
  neće se dostavljati trećim zainteresiranim stranama. Predajom prijave sudionici osvlašćuju
  da osobne podatke dobitnika i njihov tiskani, zvučni, slikovni i/ili video materijal mogu
  koristiti prilikom dodjele nagrada te prilikom objave članaka i reportaža o nagradnoj igri,
  bez obveze na naknadu dobitnicima. Prijave će se nakon završetka nagradne igre uništiti.
  Ako sudionik ne želi da se njegovi/njezini osobni podaci upisani na prijavi koriste u buduće
  marketinške svrhe, može u bilo koje doba trajanja nagradne igre poslati dopis na Mϋller
  trgovina Zagreb d.o.o., Nadinska 29, 10000 Zagreb, temeljem čega će se njegovi osobni
  podaci izuzeti iz daljnjeg korištenja u takve svrhe.
  Članak 8.
  PREUZIMANJE NAGRADE
  • Dobitnici nagrada bit će telefonski i pismeno obaviješteni o dobitku i načinu
  preuzimanja nagrade u roku od dvadeset (20) radnih dana nakon svakog izvlačenja.
  Rok za preuzimanje nagrada je trideset (30) radnih dana od primitka pismene
  obavijesti o dobitku. Kao dokaz o preuzimanju nagrade Organizator će koristiti
  poštanski povratnicu i dostavnu prijevoznicu.
  • Ako nije moguće dostaviti nagradu dobitnicima zbog netočnih podataka ili zbog
  nemogućnosti isporuke uzrokovane od strane dobitnika, dobitnici gube pravo na
  nagradu.
  • Ako se dobitnici ne jave do isteka navedenog roka, Organizator će u roku od osam
  (8) dana poslati pismenu naknadnu obavijest. Ako se dobitnici unutar petnaest (15)
  dana od dana primitka obavijesti o naknadnom roku ne jave u upravu , postupit će
  se sukladno Članku 15. Pravilnika o prireñivanju nagradnih igara (NN br. 08/10).
  • Dobitnici nagrada nemaju pravo tražiti zamjenu nagrade za neku drugu vrstu
  nagrade niti isplatu novčane protuvrijednosti osvojene nagrade. Nagrada nije
  prenosiva.
  • Sve nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Organizator.
  Organizator je suglasan podmiriti porez koji se odnosi na nagrade.
  • Organizator ne pokriva troškove registracije vozila koji su navedeni u nagradnom
  fondu. 19. 12.2012. Stranica 4 od 4
  Članak 9.
  Ime i prezime dobitnika nagrada bit će objavljeno u internetskoj stranici http://www.mueller.hr,
  svakih dvadeset (20) radnih dana od datuma izvlačenja.
  Kontaktiranjem dobitnika i objavom imena i prezimena dobitnika nagrade, prestaju sve
  obveze prema dobitniku.
  Povjerenstvo iz Članka 6. ovih Pravila, zapisnički će utvrditi jesu li sva pravila ove
  nagradne igre poštivana i je li dobitnik preuzeo nagradu u roku iz Članka 8. ovih Pravila, te
  će istekom tog roka utvrditi da je s odreñenim datumom nagradna igra okončana.
  Članak 10.
  Administrator nagradne igre obvezuje se prije početka nagradne igre uplatiti Crvenom križu
  5 % od ukupne vrijednosti nagrade. Dobitnici nagrada nisu dužni platiti nikakve poreze na
  nagrade.
  Članak 11.
  Nagradna igra može se prekinuti u slučaju nastupanja okolnosti za koje Organizator nije
  odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U slučaju prekida
  sudionici će biti obaviješteni na internetskoj stranici http://www.mueller.hr na kojoj će biti
  objavljena Pravila nagradne igre.
  Članak 12.
  Službena pravila nagradne igre bit će objavljena na internetskoj stranici http://www.mueller.hr,
  dana, 10.siječnja 2013. Sudjelovanjem u nagradnoj igri natjecatelji prihvaćaju pravila i
  obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora utvrñuje se nadležnost suda u Zagrebu.
  ORGANIZATOR: Mϋller trgovina Zagreb d.o.o.
  KLASA: UP/I-460-02/12-01/1052
  URBROJ: 513-07-21-07/12-2
  Zagreb, 08. siječanj 2013. godine
  Sanel Skenderović
  prokurist

 11. valery kaže:

  Dakle,sve je jasno..jednom se moze prijaviti

 12. Anonimno kaže:

  što je jasno? Gdje piše da u izvlačenje ulazi samo jedna prijava.Piše da jednom dobitnik više ne sudjeluje u daljnjim izvlačenjima. A može li više prijava biti u toj njihovoj excel tablici to ne znamo? Ili ja ne čitam sa razumjevanjem….

 13. lara kaže:

  i ja sam iz ovog izvjesca shvatila da ne pise koliko se puta moze prijaviti..

 14. dragan kaže:

  Evo još nema pojašnjenja koliko se puta može prijaviti,pa zar je to organizatoru problem da objasni

 15. oz kaže:

  Dobila sam poklon bon.
  Najljepše se zahvaljujem.
  Izvrstan osjećaj, jer mi je to prva nagrada u mom životu, koji baš i nije kratak.

 16. cic kaže:

  oooo cestitam dobitnici Smile

 17. tina kaže:

  osvojila sam poklon bon prije 20 dana, a nitko mi ništa nije javio, niti poslao! koga mogu kontaktirati u vezi toga jer ne želim ostati bez svoje nagrade?

 18. admin kaže:

  Javite se na broj 01 3794356

 19. ivy kaže:

  pise da prijava vrijedi do kraja nagradne igre ili dok se ne osvoji nagrada..

 20. Anonimno kaže:

  bilo bi lijepo da se jave dobitnici da znamo koliko su se oni puta prijavljivali…

 21. Anonimno kaže:

  sta je sa njihovom stranicom?nema je vise ili je u kvaru trenutno?

 22. stefany kaže:

  Stranica postoji, samo moraš kliknut na pravo mjesto! Kiss

 23. saaaaaaad kaže:

  stalno igramm nagradne igre, a nikad ništa
  Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry

 24. Ana kaže:

  Kad će objava imena dobitnika? Još nisu objavljeni ni oni od 19.04.

 25. nanny kaže:

  Kad ce objava ,dobro bi dosao bon Yes

 26. Mia kaže:

  Stvarno, kad će više objava dobitnika? Piše da je objava 20 dana od izvlačenja, a prošlo je već 25 dana od zadnjeg izvlačenja.

 27. Zdenislavski kaže:

  Mene također zanima ima li smisla više puta se prijavljivati preko weba ili je dovoljno jednom za cijelu godinu?

 28. DADA kaže:

  Big Frown JA BI HTJELA DA ME IZVUKU…..

 29. istina kaže:

  .ZANIMA ME TKO JE DOBITNIK AUTOMOBILAAAAAA.
  KOLIKO IM TREBA DA OBJAVE.
  MULJAJU NAS….
  Grin

 30. znatizeljna kaže:

  zašto još nema imena dobitnika nakon 24.5.??

 31. Renata kaže:

  Kada ćete objaviti sretnog dobitnika automobila?

 32. Anonimno kaže:

  dobitnik golfa je… Question Chic

 33. Sanja kaže:

  Igrala sam na muža i dobio je bon. Barem tako piše, ali nitko nas nije kontaktirao. Zovem ih na telefon,ali se nitko ne javlja.
  Igrala sam u veljači na njega,a izvučen je u lipnju.
  Međutim, isključili smo telefon u svibnju Frown
  Jel oni baš moraju zvati ili samo pošalju bon kući jer sam čula da prvo nazovu da provjere podatke?!Thinking

  • admin kaže:

   Nekoga zovu, nekoga ne, tako da je najbolje da vi njih zovete.

   • Sanja kaže:

    Pošteno osvojimo i onda ih još moramo vijati za nagradu?!
    Zvala sam ih i obećali su poslati u roku tri dana, ali je već prošlo i skoro tri tjedna!!!!!
    Sramota….

 34. nana kaže:

  pa kad ce objava za golfa?? bas me zanima ko je taj sretnik..

 35. Anonimno kaže:

  Cool

 36. nijevažno :) kaže:

  i golfić vozi… Question

 37. Anonimno kaže:

  Ajmo dečki s portala, imamo li pobjednika Golfa?

 38. učiteljica kaže:

  voljela bih da mi odgovrite na pitanje Smile

 39. nijevažno :) kaže:

  Golf je dobio/la?????

 40. miho kaže:

  super je Grin Laugh Kiss

 41. leni pero kaže:

  noooooo

 42. Anonimno kaže:

  Yes Yes Yes Grin Grin Grin Grin Grin Cool

 43. pipa kaže:

  bozeeee nemogu vjerovat da nas tak dugo zavlacite??
  No No

 44. pupa kaže:

  No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No žalosno da toliko treba za objavu golfa

 45. falkon kaže:

  a što volimo biti muktaši!?Yes

 46. ja kaže:

  Ana Barić iz Zagreba

 47. učiteljica kaže:

  šta neće više bit dijeljenja bonova??zadnje objave su 21.6?

 48. Iva kaže:

  Zar se više ne objavljuju dobitnici? Već tjednima ništa… Frown

 49. antea narić kaže:

  Ovaj put ja dobijam. Cool To nek bude svima jasno. Really Angry

 50. MIRELA kaže:

  ISPUNJAVAM KARTICU ZA NAGRADNU IGRU VEC KOZNA KOJI PUT ALI NIŠTA I NEKAKO MI CUDNO SAMO ŠTO SAM STISNULA POŠALJI NIJE PROŠLA NI JEDNA SEKUNDA VEC JE GOTOVO TAKO DA SUMNJAM U TO DA STE UOPCE ZAPRIMILI ILI ZABILJEŽILI PODATKE Frown